Tanaman Obat Dalam Bahasa Jawa (Jarak Pagar)

19.24
Artikel dalam bahasa jawa
Tanaman Obat Dalam Bahasa Jawa (Jarak Pagar)

tanaman jarak pagar
Tanaman jarak kalau di tempat saya sering digunakan sebagai obat, saya sendiri sering memetik daun jarak ini kemudian saya rebus untuk di minum seperti minum teh. Setelah direbus warna dari air rebusan itu warnanya memang seperti teh bahkan rasanya juga. Baunya agak harum. Nikmat rasanya.

Berikut tentang tanaman jarak dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam bahasa jawa: 

Salah satunggaling perusahaan terkemuka, asil ngujicoba ginakakén bahan bakar BTL Biomass to Liquid kawiwitan ing dunia Mobil Mercedes-Benz seri C, nempuh jarak 5.900 km ing radosan kondisi lingkunganipun ingkang Ekstrim ing India. Bahan bakar kasebut saklajengipun dipun asmani dagangSundiesel, kapulih saking lenga jarak lan salah satunggaling program DaimlerChrysler ing ngémbangaken Biodiesel. 

Pengembangan lengan saking tanduran jarak ngelampahi pendekatan ilmiah ing Indonesia, saking Dr. Robert Manurung saking Institut Téknologi Bandung ITB awit tahun 1997 kaliyan fokus Èkstaksi lenga saking tanduran jarak. Penelitian punika dipundukung saking Mitsubishi Research Institute iri saha New Energy and Industrial Technology Development Organization NEDO saking Jepang. Ngadapi krisi BBM lan munggahe rega BBM ing Indonesia, pemerintah awit gali sumber-sumber energi alternatif. 

Lenga jarak punika mulai dipunperhatekake saking pemerintah. Tanduran jarak gadahi potensi dados sumber bahan bakar alternatif inggih punika jarak pagar Jatropha curcas ing basa Inggris kasébat Physic Nut. Jarak pagar Jatropha curcas asring luput dipundefinisikaken kaliyan tanduran jarak kepyar Ricinus communis ing basa Inggris dipunsebat Castor Bean. Tanduran jarak Jatropha curcas Physic Nut lan Ricinus communis Castor Bean igi sami-sami katah dipuntémukake ing daerah Tropis kadas Indonesia, ugi saking kaleh tanduran punika saged kapulih ekstrak Lenga saking bijinipun. 

Ananging tanduran jarak Jatropha curcas ngasilaken racun Krusin ananging luwih katah kaliyan informasi Biodiesel utawi Biofuel. Sédaya tanduran punika benten kaliyan bentuk morfologi tanduran utawi lénga ingkang dipunhasilaken. Jarak pagar Jatropha Curcas sampun lami dipuntepang dening braya ing daérah-daérah Indonesia, yaiku awit dipuntépang dening bangsa Jèpang tahun 1942, sakménika braya dipunpérintahaken kanggé ngelampahi penaneman jarak dados pagar pekarangan.

Sekian Tulisan bahasa jawa tanaman obat jarak pagar . semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.


Terima Kasih Atas Kunjungannya

Previous
Next Post »